Per i dag har nordmenn totalt sett over 175,8 milliarder i usikret gjeld, altså forbrukslån og kredittkortgjeld. Dette er en svimlende sum, og frem til 2019 hadde tallet økt kraftig. Derfor har reglene for utlån av forbrukslån blitt strammet inn. Og gjeldsregisteret ble lansert for å gi banker og privatpersoner oversikt over usikker gjeld. Siden dette ble innført har det blitt vanskeligere å få innvilget søknaden om forbrukslån.

Nye regler for utlån av forbrukslån

De nye reglene går i hovedsak ut på hvor mye en bank kan låne ut og hva som regnes som gjeld. En hovedregler når det kommer til lån er at du ikke kan ha mer gjeld enn fem ganger din årlige inntekt. Med de nye reguleringene blir også ubrukt kreditt regnet som gjeld. Dette har ført til at flere har fått økt sin gjeldsgrad, uten å ha tatt opp mer gjeld.

Har du flere kredittkort med høye rammer er første bud å redusere disse. Dette reduserer din totale gjeldsgrad og øker sjansen for lån. Har du ikke behov for kreditten kan du også velge å avslutte. Dette er en enkel måte du kan redusere din totale gjeld. For å kunne avslutte en konto må kortet stå i null. Ønsker du å redusere kan du ikke skylde mer enn beløpet du ønsker å redusere til.

Aldersgrense og inntektskrav

For å kunne ta opp lån må du være minst 18 år. Flere banker har derimot en høyere aldersgrense for lån uten sikkerhet. Noen banker har en aldersgrense på 21 år, mens andre igjen på 25 år. Her er det med andre ord store variasjoner. Dette kan føre til at én bank gir avslag mens en annen bank innvilger søknaden. Er du usikker, kan du sjekke med en låneportal, her får du oversikt over hvilken aldersgrense de ulike bankene har.

Det er også krav om årlig inntekt for å innvilge lån uten sikkerhet. Hvor høyt kravet er avhenger av hvilken bank du søker hos. Og hvor mye du søker om. For å få innvilget et lån på 500 000 kroner må du ha minst 100 000 kroner i inntekt. Flere banker har derimot et høyere inntektskrav, på både 150 000 og 200 000 kroner.

Betalingsanmerkning eller inkasso

Har du misligholdt en betalingsavtale, fått betalingsanmerkning eller har pågående inkasso vil du ikke få innvilget søknad om lån. Er du usikker på om dette er tilfelle, kan du kredittsjekke deg selv på forhånd. Bankene gjennomfører alltid en kredittsjekk når du søker om lån og får samme informasjon som deg.