Et forbrukslån er en betegnelse for all gjeld uten sikkerhet. Det kan være både de tradisjonelle forbrukslånene, eller kredittkort og andre kredittrammer du har innvilget. Men er det tillatt å bruke det som egenkapital ved boligkjøp?

Vilkår for et forbrukslån

Lånutsteder krever ikke pant i eiendeler eller kausjonist for å innvilge et forbrukslån. Dette gjør også at det ikke er noen krav til hva du må benytte lånet til. Du disponerer dermed lånebeløpet fritt. Det er derfor fullt mulig å bruke et forbrukslån som egenkapital når du skal kjøpe bolig. Spørsmålet blir hvorvidt det lønner seg.

Rente og lånebeløp

Et forbrukslån er kjent for å ha høy rente. Dette gjør det til en svært dyr lånemetode. Men innenfor begrepet varierer betingelsene stort. Vi må skille på de tradisjonelle forbrukslånene, kredittkort, smålån og mikrolån.

Forbrukslån

 • Lån opptil rundt 500 000 kroner
 • Renten er gjerne mellom 10 % og 15 %
 • Nedbetalingstid maksimalt 5 år

Kredittkort

 • Kredittramme ofte opptil 100 000 kroner
 • Rente varierer mellom 20 % til 30 %
 • Nedbetalingstid maksimalt 5 år

Smålån

 • Lån opptil rundt 70 000 kroner
 • Rente varierer mellom 20 % til 30 %
 • Nedbetalingstid ofte mellom 1 til 5 år (avhenger av lånebeløp)

Mikrolån

 • Lån opptil 20 000 kroner
 • Rente varierer stort fra 100 % til 300 %, noen ganger mer
 • Nedbetalingstid mellom 1 til 6 måneder

Forbrukslån til egenkapital

Med utgangspunkt i lånevilkårene vil du se at noen forbrukslån egner seg bedre som egenkapital enn andre. Bolig er en god og sikker investering. Mest sannsynlig vil du også oppleve at boligen stiger i verdi med tiden. Velger du et svært dyrt lån for å kunne stille med egenkapital, kan rentene fort spise opp hele verdiøkningen du får på boligen.

Verdien av å eie

Det er allikevel flere faktorer som kan gjøre forbrukslån til en god løsning som egenkapital. Først og fremst må du ta dine nåværende boligkostnader med i beregningen. Om du leier bolig i dag kan det i noen tilfeller faktisk være billigere å betale ned på eget boliglån. Ta med eventuelle ekstrakostnader du får som eier. Det kan for eksempel være at du ikke har husforsikring på boligen du leier. Det bør du derimot ha når du eier.

Om du ser at du bruker mer på leie enn du vil gjøre på boliglånet, sparer du inn de ekstra rentene du betaler. Om beløpet blir tilnærmet likt vil det også være lønnsomt. Når du leier en bolig er det penger du taper. Når du betaler ned på din egen bolig er det en verdiskapning.

Lønnsomt forbrukslån

En annen faktor du må ta stilling til er forventet verdiøkning sammenlignet med lånekostnader. Dette er vanskelig å forutse og vil bare bli ren gjetting fra din side. Du kan allikevel se på historisk vekst på boligmarkedet i området du kjøper bolig. Da kan du lage en sannsynlig verdiøkning på boligen i nedbetalingsperioden for forbrukslånet ditt. Siden du også betaler renter på boliglånet vil også dette ta en del av verdiøkningen.

Lånemetode til egenkapital

Om du har bestemt deg for å ta opp forbrukslån til egenkapital bør du se på de ulike lånemetodene. Det er står forskjell på et forbrukslån med 10 % rente og et mikrolån med 300 % rente. Om mikrolån er det eneste lånet du kan få innvilget, bør du vurdere å spare til egenkapital noen år til. Har du muligheten til å innvilge et forbrukslån med rundt 10–15 % rente ser regnestykket bedre ut.

Sammenligne lån

Når du skal søke om lån er det viktig at du bruker tid på å sammenligne flere lånetilbydere. Rente og andre vilkår kan skille stort mellom de ulike bankene. Ta deg tid til å hente inn flere tilbud og få oversikt på markedet. I denne prosessen kan det lønne seg å benytte en lånemegler. Ved å sende inn søknaden din til en lånemegler sparer du mye tid. Lånemegleren formidler søknaden din videre til sine samarbeidspartnere. Dermed får du flere ulike tilbud i retur. Pass på at du sammenligner den effektive renten, da den tar høyde for alle faktiske kostnader som er knyttet til lånet. Den nominelle renten viser kun renten.

Få mest ut av lånene dine

For å sikre at du får mest mulig ut av verdiøkningen til din nye bolig bør du være streng med deg selv i tiden fremover. Selv om du har en nedbetalingsplan på forbrukslånet ditt kan du vike fra den. Det vil si at du kan betale inn mer, ikke mindre. Ved å betale inn mer når du har mulighet til det vil lånet bli raskere nedbetalt. Det vil gjøre at du betaler mindre i renter og dermed tjener mer på boligen din om den stiger i verdi.

Oppsummering – forbrukslån til egenkapital ved boligkjøp

Det er fullt mulig å ta opp et forbrukslån for å bruke det til egenkapital ved boligkjøp. Vurderingen du må gjøre er om det vil lønne seg. Et forbrukslån er et svært dyrt lån, og det kan fort spise opp eventuell verdiøkning på boligen din.