Et forbrukslån kan være en grei måte å tilegne seg litt ekstra penger på. Kanskje står du overfor et prosjekt du vil realisere som oppussing av boligen, en etterlengtet ferie eller å bytte ut vaskemaskinen. Med forbrukslån låner du penger av en lånetilbyder uten å stille med sikkerhet for pengene du låner. Du kan altså disponere pengene slik du vil. Ett av kravene for å få innvilget denne typen lån er at du kan betjene det. Det finnes også muligheter for forbrukslån for deg som ikke har fast inntekt.

Betalingsevne

Om du kan ta opp lån eller ikke avhenger av din betalingsevne. Det første bankene ser på når du søker om lån, er om du kan betale dine månedlige avdrag. Dette gjøres for å unngå mislighold. Enkelte banker er villige til å innvilge forbrukslån selv om du ikke har inntekt.

Når du søker om lån i en bank eller hos annen låneaktør, må du oppgi din brutto årsinntekt. Det vil også bli foretatt en kredittvurdering. Dersom du har inkassosaker når du sender lånesøknaden, får du som oftest automatisk avslag. En kredittvurdering gir lånetilbyder et innblikk i hvordan det står til med din økonomiske situasjon. Dette gjøres for å se hvor stor gjeldsbelastning du tåler, samt å fastsette rentesatsen.

  • Du kan få innvilget lån til forbruk dersom du kan bevise god betalingsevne, selv uten fast inntekt
  • Lav kredittscore gir høyere renter
  • Betalingsanmerkninger gir som oftest automatisk avslag på lånesøknad

Medlåntaker

Skal du søke om forbrukslån uten inntekt, kan det lønne seg å søke med en medlåntaker. Dette forutsetter at medlåntakeren er kredittverdig og uten aktive inkassosaker. Står du uten inntekt og ønsker innvilget forbrukslån, er du som oftest avhengig av å ha en kausjonist med god inntekt. For eksempel kan en partner eller forelder ta denne rollen. Denne personen står da ansvarlig for lånet dersom dette blir misligholdt. Det vil si at dersom du ikke fullfører nedbetalingen, må kausjonisten betale utestående beløp.

Arbeidsledighet og forbrukslån

Det finnes banker som innvilger søknad om forbrukslån de bankene der ute som er villige til å innvilge forbrukslån selv ved arbeidsledighet. Det vil alltid bli foretatt en individuell vurdering av din søknad. De fleste lånetilbydere krever at du har hatt inntektsgivende arbeid å vise til de siste tre årene. Har du derimot vært arbeidsledig over lenger tid, kan det bli vanskelig å få innvilget lån.

  • Banker og finansforetak henter informasjon fra Gjeldsregisteret og Skatteetaten
  • Lang nedbetalingsperiode gir lavere månedlige kostnader, men øker lånets totale beløp

Dersom du allerede har lån og mister jobben, har du flere alternativer. Ta kontakt med din låneaktør og finn en løsning på problemet sammen. Flere banker opererer med betalingsfrie måneder. Dette kan gi deg pusterom i en økonomisk vanskelig periode. Du kan også be om å forlenge din nedbetalingsperiode. Da reduserer du dine månedlige betalinger, men lånets totale kostnader vil øke.

Forbrukslån som selvstendig næringsdrivende

Er du selvstendig næringsdrivende, vil du ofte ikke ha tilgjengelige lønnslipper. Du vil da heller ikke ha registrert fast inntekt som arbeidstaker i firma. Dette betyr derimot ikke at du ikke kan ta opp forbrukslån. I stedet for å levere inn kopi av lønnsslipper, kan du levere kopi av regnskapet i firmaet ditt, samt fjorårets selvangivelse. Det vil gi banken nok informasjon til å ta en vurdering av om du er betalingsdyktig.

Midlertidig arbeidsledig

Å stå uten inntekt er for de fleste en midlertidig situasjon. Derfor finnes det banker som er villige til å låne deg penger likevel. Mange av disse kan også tilby en fleksibel nedbetalingsordning. Slik får du anledning til å komme deg litt ovenpå igjen. Det finnes flere nettbaserte låneaktører som innvilger lån selv om du på lånetidspunktet ikke har tilstrekkelig inntekt. Dette er banker som lever av å utbetale mindre lånebeløp, og er villige til å ta en større risiko enn andre.

  • Ved permisjon eller redusert arbeidstid, kan du få en økonomisk støtteordning fra NAV
  • Økonomiske støtteordninger fra Staten regnes ikke som inntekt, med unntak av uføretrygd

Gjeldsforsikring og forbrukslån

Når du velger å ta opp et forbrukslån, bør du alltid sørge for å ha gjeldsforsikring. Skulle du miste inntektsgivende arbeid, kan denne hjelpe dersom du ikke klarer å overholde dine forpliktelser til banken. Sørg for å vedlikeholde god kommunikasjon med banken du har lånt penger av. Slik kan dere finne en gunstig løsning som fungerer godt for begge parter.

Vær fremtidsrettet

Det er viktig at du er fremtidsrettet når du vurderer å ta opp lån, spesielt om du står midlertidig inntektsfri. Står du mellom to jobber, eller er du akkurat ferdig utdannet? Det kan være mange grunner til at du ikke kan dokumentere fast inntekt. Det er likevel viktig at du aldri setter deg i dypere gjeld enn du klarer å betjene. Målene du setter deg bør være realistiske. Slik unngår du å havne i fremtidige økonomiske problemer.