Hvorfor er renten på forbrukslån så høy?

Når du tar opp et lån må du regne med å betale renter. Renter er en ekstra avgift du må betale i tillegg til lånesummen du får innvilget. Utlåner tjener penger på å låne deg en gitt sum som du har behov for, samtidig som utlåneren bærer risikoen. Rentene er en gitt sum i prosent av ditt totale lånebeløp.

Risiko for utlåner

Renten du får på et lån gjenspeiler risikoen for utlåner. Er det lav risiko for banken blir renten lavere enn hvis det er høy risiko. Når risikoen er høy for utlåner må utlåner ta ekstra betalt for i form av høyere renter, som med et forbrukslån.

Boliglån

Med f.eks et boliglån tar utlåner pant i boligen din og er dermed sikret å få tilbake pengene sine om du ikke klarer å betale tilbake lånet ditt. Banken kan faktisk tvangsselge huset ditt om du missligholder dine bankforpliktelser, Dette er lån med lav risiko. Dermed er renten også lavere enn ved andre lån.

Billån

Et billån har en høyere risiko enn et boliglån. Hus vil som regel stige i verdi, mens en bil synker i verdi. Et billån vil derfor også gi en høyere rente enn et boliglån. Derimot har et billån en lavere risiko enn et forbrukslån, nettopp fordi utlåner vil ha pant i bilen. Utlåner har dermed pant i noe av verdi, istedenfor ingenting.

Forbrukslån

Med et forbrukslån får du et lån fra en utlåner uten at du behøver å stille med sikkerhet i egne eiendeler slik som du må ved lån til bolig. En annen fordel med forbrukslån er at du ikke er avhengig av å stille med noen form for egenkapital. Med et forbrukslån får du innvilget et lån kun basert på inntekten din. Derfor må du også regne med høyere renter på et forbrukslån, da banken ikke har noen sikkerhet for å få tilbake pengene sine.

Renter på forbrukslån

Siden et forbrukslån er et lån uten sikkerhet tar utlåner en høyere risiko ved å låne penger til deg enn når du låner penger av en utlåner som tar sikkerhet i pant, i en eiendel med verdi. Når du tar opp et forbrukslån vil utlåner også ta med i vurderingen hvor solid økonomien din er. Dette vil ha betydning for renten du får på forbrukslånet ditt. I tillegg er som regel et forbrukslån et lån med kortere nedbetalingstid enn for eksempel et boliglån. Ved et boliglån er det som regel lang nedbetalingstid, noe som gjøre at selv med lave renter, vil et boliglån være som butikk å regne for banken. Med et forbrukslån som har kortere nedbetalingstid tjener banken fortsatt penger på å låne deg pengene fordi renten er høyere. Effektiv rente på et forbrukslån ligger som regel på 12 til 25 %. I enkelte tilfeller kan renten faktisk ligge opp mot 30 %.

Når bør man ha et forbrukslån?

Du bruker ikke et forbrukslån for å kjøpe deg bolig, men i blant kan det være greit med ekstra penger til rådighet. Skal du pusse opp, reise på ferie eller kjøpe nye møbler? Da er det greit å kunne ha et forbrukslån med en kort og grei nedbetalingsperiode. Det vil ikke bli stilt krav om verken sikkerhet eller hva du skal bruke pengene til. Pengene blir overført til din konto hvor du kan disponere de som du måtte ønske. Du kan også innfri, betale tilbake lånet, akkurat når du måtte ønske. Et forbrukslån kan være godt å ha i en vanskelig situasjon når pengene ikke strekker til, eller hvis det er noe du virkelig ønsker deg. Husk at forbrukslån skal også tilbakebetales, så ikke sett deg i dypere gjeld enn hva du kan mestre.

Hvor mye forbrukslån kan man søke om?

Ulike banker har ulike lånegrenser. Noen innvilger mellom 1 000 og 100 000 kroner i usikrede lån. Andre har igjen en øvre grense på 600 000 kroner. Med så store sprik kan det være utfordrende å finne ut av nøyaktig hvor mye forbrukslån det er mulig å søke om.

Forbrukslån og lånegrense

En lånegrense er en grense på hvor mye du kan låne. Med forbrukslån finnes det både en øvre og en nedre grense som bestemmer hvor mye bankene kan låne ut. Den nedre grensen ligger gjerne på 1 000 til 10 000 kroner. Dette avhenger veldig av banken, om den er stor eller liten, samt hva som er den øvre grensen.

De aller fleste bankene har satt sin grense for forbrukslån på 500 000 kroner. Dette er altså det maksimale beløpet du kan søke om i den banken, uavhengig av din egen årlige inntekt. Det finnes også noen banker som har 600 000 kroner som sin øvre grense, samt på 300 000 kroner eller mindre.

Siden det er såpass store forskjeller mellom de ulike tilbyderne, lønner det seg å undersøke hva din bank kan tilby før du søker om lån der. Stiller de krav om alder, inntekt eller har en låneramme lavere enn du har behov for? Da kan du søke om forbrukslån i en annen bank.

Tips: Les mer om forbrukslån her.

Inntekt og gjeld påvirker

Det er ikke bare bankenes egne grenser som påvirker hvor mye forbrukslån du kan ta opp. Din egen årlige inntekt og hvor mye gjeld du har fra før påvirker også. For at bankene skal kunne tilby deg lån må du ha en fast, skattbar inntekt.

Du kan heller ikke låne for over fem ganger denne inntekten. Videre må du være betalingsdyktig, som vil si at du kan betjene lånet over tid og om det skulle forekomme en renteøkning på 5 %.

I tillegg til inntekt, påvirker også eksisterende gjeld. Har du gjeld fra før er det mindre rom for å ta opp mer lån. Når bankene vurderer hvor mye gjeld du har regner de med både bolig- og billån, studielån, andre forbrukslån og kredittkort.

Har du et ubrukt kredittkort liggende i en skuff, kan det dermed lønne seg å kansellere eller senke kredittrammen. Lavere kredittramme gir lavere total gjeld, selv om kreditten var brukt.

Sjekk hva forbrukslånet koster

For å finne ut av hvor mye du kan låne må du først ha oversikt over økonomien din. Finn ut av hvor mye du har av inntekter, samt hvor mye du betaler i faste utgifter. Når du har gjort det ser du hvor mye har igjen til betjening av lånet. Husk at bankene regner med livsopphold når de vurderer lånesøknaden. Dette gjøres for at du ikke skal ende opp med et lån du ikke kan betjene over tid.

Når du vet hvor mye du kan betjene hver måned, kan du sjekke hvor mye et lån vil koste. Dette kan du sjekke gratis med ulike lånekalkulatorer eller hos en lånemegler. Det er også helt kostnadsfritt og uforpliktende å søke om lån hvis du ønsker å undersøke tilbud. Selv om du får innvilget lånet, må du ikke signere avtalen.

Oppsummering

Hvor mye lån du kan søke om avhenger av hvilken bank du søker hos, hvor mye du kan betale hver måned, samt hva din årlige inntekt er. Størrelsen på eksisterende gjeld påvirker også hvor mye penger du kan låne. Du står altså fritt til å velge hvor mye du vil søke om innenfor bankens rammer. Dersom du søker om mer enn du kan betjene månedlig eller den totale gjelden overstiger fem ganger årsinntekten din, vil du derimot få avslag.

Forbrukslån som egenkapital ved boligkjøp

Et forbrukslån er en betegnelse for all gjeld uten sikkerhet. Det kan være både de tradisjonelle forbrukslånene, eller kredittkort og andre kredittrammer du har innvilget. Men er det tillatt å bruke det som egenkapital ved boligkjøp?

Vilkår for et forbrukslån

Lånutsteder krever ikke pant i eiendeler eller kausjonist for å innvilge et forbrukslån. Dette gjør også at det ikke er noen krav til hva du må benytte lånet til. Du disponerer dermed lånebeløpet fritt. Det er derfor fullt mulig å bruke et forbrukslån som egenkapital når du skal kjøpe bolig. Spørsmålet blir hvorvidt det lønner seg.

Rente og lånebeløp

Et forbrukslån er kjent for å ha høy rente. Dette gjør det til en svært dyr lånemetode. Men innenfor begrepet varierer betingelsene stort. Vi må skille på de tradisjonelle forbrukslånene, kredittkort, smålån og mikrolån.

Forbrukslån

 • Lån opptil rundt 500 000 kroner
 • Renten er gjerne mellom 10 % og 15 %
 • Nedbetalingstid maksimalt 5 år

Kredittkort

 • Kredittramme ofte opptil 100 000 kroner
 • Rente varierer mellom 20 % til 30 %
 • Nedbetalingstid maksimalt 5 år

Smålån

 • Lån opptil rundt 70 000 kroner
 • Rente varierer mellom 20 % til 30 %
 • Nedbetalingstid ofte mellom 1 til 5 år (avhenger av lånebeløp)

Mikrolån

 • Lån opptil 20 000 kroner
 • Rente varierer stort fra 100 % til 300 %, noen ganger mer
 • Nedbetalingstid mellom 1 til 6 måneder

Forbrukslån til egenkapital

Med utgangspunkt i lånevilkårene vil du se at noen forbrukslån egner seg bedre som egenkapital enn andre. Bolig er en god og sikker investering. Mest sannsynlig vil du også oppleve at boligen stiger i verdi med tiden. Velger du et svært dyrt lån for å kunne stille med egenkapital, kan rentene fort spise opp hele verdiøkningen du får på boligen.

Verdien av å eie

Det er allikevel flere faktorer som kan gjøre forbrukslån til en god løsning som egenkapital. Først og fremst må du ta dine nåværende boligkostnader med i beregningen. Om du leier bolig i dag kan det i noen tilfeller faktisk være billigere å betale ned på eget boliglån. Ta med eventuelle ekstrakostnader du får som eier. Det kan for eksempel være at du ikke har husforsikring på boligen du leier. Det bør du derimot ha når du eier.

Om du ser at du bruker mer på leie enn du vil gjøre på boliglånet, sparer du inn de ekstra rentene du betaler. Om beløpet blir tilnærmet likt vil det også være lønnsomt. Når du leier en bolig er det penger du taper. Når du betaler ned på din egen bolig er det en verdiskapning.

Lønnsomt forbrukslån

En annen faktor du må ta stilling til er forventet verdiøkning sammenlignet med lånekostnader. Dette er vanskelig å forutse og vil bare bli ren gjetting fra din side. Du kan allikevel se på historisk vekst på boligmarkedet i området du kjøper bolig. Da kan du lage en sannsynlig verdiøkning på boligen i nedbetalingsperioden for forbrukslånet ditt. Siden du også betaler renter på boliglånet vil også dette ta en del av verdiøkningen.

Lånemetode til egenkapital

Om du har bestemt deg for å ta opp forbrukslån til egenkapital bør du se på de ulike lånemetodene. Det er står forskjell på et forbrukslån med 10 % rente og et mikrolån med 300 % rente. Om mikrolån er det eneste lånet du kan få innvilget, bør du vurdere å spare til egenkapital noen år til. Har du muligheten til å innvilge et forbrukslån med rundt 10–15 % rente ser regnestykket bedre ut.

Sammenligne lån

Når du skal søke om lån er det viktig at du bruker tid på å sammenligne flere lånetilbydere. Rente og andre vilkår kan skille stort mellom de ulike bankene. Ta deg tid til å hente inn flere tilbud og få oversikt på markedet. I denne prosessen kan det lønne seg å benytte en lånemegler. Ved å sende inn søknaden din til en lånemegler sparer du mye tid. Lånemegleren formidler søknaden din videre til sine samarbeidspartnere. Dermed får du flere ulike tilbud i retur. Pass på at du sammenligner den effektive renten, da den tar høyde for alle faktiske kostnader som er knyttet til lånet. Den nominelle renten viser kun renten.

Få mest ut av lånene dine

For å sikre at du får mest mulig ut av verdiøkningen til din nye bolig bør du være streng med deg selv i tiden fremover. Selv om du har en nedbetalingsplan på forbrukslånet ditt kan du vike fra den. Det vil si at du kan betale inn mer, ikke mindre. Ved å betale inn mer når du har mulighet til det vil lånet bli raskere nedbetalt. Det vil gjøre at du betaler mindre i renter og dermed tjener mer på boligen din om den stiger i verdi.

Oppsummering – forbrukslån til egenkapital ved boligkjøp

Det er fullt mulig å ta opp et forbrukslån for å bruke det til egenkapital ved boligkjøp. Vurderingen du må gjøre er om det vil lønne seg. Et forbrukslån er et svært dyrt lån, og det kan fort spise opp eventuell verdiøkning på boligen din.

Forbrukslån uten inntekt

Et forbrukslån kan være en grei måte å tilegne seg litt ekstra penger på. Kanskje står du overfor et prosjekt du vil realisere som oppussing av boligen, en etterlengtet ferie eller å bytte ut vaskemaskinen. Med forbrukslån låner du penger av en lånetilbyder uten å stille med sikkerhet for pengene du låner. Du kan altså disponere pengene slik du vil. Ett av kravene for å få innvilget denne typen lån er at du kan betjene det. Det finnes også muligheter for forbrukslån for deg som ikke har fast inntekt.

Betalingsevne

Om du kan ta opp lån eller ikke avhenger av din betalingsevne. Det første bankene ser på når du søker om lån, er om du kan betale dine månedlige avdrag. Dette gjøres for å unngå mislighold. Enkelte banker er villige til å innvilge forbrukslån selv om du ikke har inntekt.

Når du søker om lån i en bank eller hos annen låneaktør, må du oppgi din brutto årsinntekt. Det vil også bli foretatt en kredittvurdering. Dersom du har inkassosaker når du sender lånesøknaden, får du som oftest automatisk avslag. En kredittvurdering gir lånetilbyder et innblikk i hvordan det står til med din økonomiske situasjon. Dette gjøres for å se hvor stor gjeldsbelastning du tåler, samt å fastsette rentesatsen.

 • Du kan få innvilget lån til forbruk dersom du kan bevise god betalingsevne, selv uten fast inntekt
 • Lav kredittscore gir høyere renter
 • Betalingsanmerkninger gir som oftest automatisk avslag på lånesøknad

Medlåntaker

Skal du søke om forbrukslån uten inntekt, kan det lønne seg å søke med en medlåntaker. Dette forutsetter at medlåntakeren er kredittverdig og uten aktive inkassosaker. Står du uten inntekt og ønsker innvilget forbrukslån, er du som oftest avhengig av å ha en kausjonist med god inntekt. For eksempel kan en partner eller forelder ta denne rollen. Denne personen står da ansvarlig for lånet dersom dette blir misligholdt. Det vil si at dersom du ikke fullfører nedbetalingen, må kausjonisten betale utestående beløp.

Arbeidsledighet og forbrukslån

Det finnes banker som innvilger søknad om forbrukslån de bankene der ute som er villige til å innvilge forbrukslån selv ved arbeidsledighet. Det vil alltid bli foretatt en individuell vurdering av din søknad. De fleste lånetilbydere krever at du har hatt inntektsgivende arbeid å vise til de siste tre årene. Har du derimot vært arbeidsledig over lenger tid, kan det bli vanskelig å få innvilget lån.

 • Banker og finansforetak henter informasjon fra Gjeldsregisteret og Skatteetaten
 • Lang nedbetalingsperiode gir lavere månedlige kostnader, men øker lånets totale beløp

Dersom du allerede har lån og mister jobben, har du flere alternativer. Ta kontakt med din låneaktør og finn en løsning på problemet sammen. Flere banker opererer med betalingsfrie måneder. Dette kan gi deg pusterom i en økonomisk vanskelig periode. Du kan også be om å forlenge din nedbetalingsperiode. Da reduserer du dine månedlige betalinger, men lånets totale kostnader vil øke.

Forbrukslån som selvstendig næringsdrivende

Er du selvstendig næringsdrivende, vil du ofte ikke ha tilgjengelige lønnslipper. Du vil da heller ikke ha registrert fast inntekt som arbeidstaker i firma. Dette betyr derimot ikke at du ikke kan ta opp forbrukslån. I stedet for å levere inn kopi av lønnsslipper, kan du levere kopi av regnskapet i firmaet ditt, samt fjorårets selvangivelse. Det vil gi banken nok informasjon til å ta en vurdering av om du er betalingsdyktig.

Midlertidig arbeidsledig

Å stå uten inntekt er for de fleste en midlertidig situasjon. Derfor finnes det banker som er villige til å låne deg penger likevel. Mange av disse kan også tilby en fleksibel nedbetalingsordning. Slik får du anledning til å komme deg litt ovenpå igjen. Det finnes flere nettbaserte låneaktører som innvilger lån selv om du på lånetidspunktet ikke har tilstrekkelig inntekt. Dette er banker som lever av å utbetale mindre lånebeløp, og er villige til å ta en større risiko enn andre.

 • Ved permisjon eller redusert arbeidstid, kan du få en økonomisk støtteordning fra NAV
 • Økonomiske støtteordninger fra Staten regnes ikke som inntekt, med unntak av uføretrygd

Gjeldsforsikring og forbrukslån

Når du velger å ta opp et forbrukslån, bør du alltid sørge for å ha gjeldsforsikring. Skulle du miste inntektsgivende arbeid, kan denne hjelpe dersom du ikke klarer å overholde dine forpliktelser til banken. Sørg for å vedlikeholde god kommunikasjon med banken du har lånt penger av. Slik kan dere finne en gunstig løsning som fungerer godt for begge parter.

Vær fremtidsrettet

Det er viktig at du er fremtidsrettet når du vurderer å ta opp lån, spesielt om du står midlertidig inntektsfri. Står du mellom to jobber, eller er du akkurat ferdig utdannet? Det kan være mange grunner til at du ikke kan dokumentere fast inntekt. Det er likevel viktig at du aldri setter deg i dypere gjeld enn du klarer å betjene. Målene du setter deg bør være realistiske. Slik unngår du å havne i fremtidige økonomiske problemer.