Forbrukslån som egenkapital ved boligkjøp

Et forbrukslån er en betegnelse for all gjeld uten sikkerhet. Det kan være både de tradisjonelle forbrukslånene, eller kredittkort og andre kredittrammer du har innvilget. Men er det tillatt å bruke det som egenkapital ved boligkjøp?

Vilkår for et forbrukslån

Lånutsteder krever ikke pant i eiendeler eller kausjonist for å innvilge et forbrukslån. Dette gjør også at det ikke er noen krav til hva du må benytte lånet til. Du disponerer dermed lånebeløpet fritt. Det er derfor fullt mulig å bruke et forbrukslån som egenkapital når du skal kjøpe bolig. Spørsmålet blir hvorvidt det lønner seg.

Rente og lånebeløp

Et forbrukslån er kjent for å ha høy rente. Dette gjør det til en svært dyr lånemetode. Men innenfor begrepet varierer betingelsene stort. Vi må skille på de tradisjonelle forbrukslånene, kredittkort, smålån og mikrolån.

Forbrukslån

 • Lån opptil rundt 500 000 kroner
 • Renten er gjerne mellom 10 % og 15 %
 • Nedbetalingstid maksimalt 5 år

Kredittkort

 • Kredittramme ofte opptil 100 000 kroner
 • Rente varierer mellom 20 % til 30 %
 • Nedbetalingstid maksimalt 5 år

Smålån

 • Lån opptil rundt 70 000 kroner
 • Rente varierer mellom 20 % til 30 %
 • Nedbetalingstid ofte mellom 1 til 5 år (avhenger av lånebeløp)

Mikrolån

 • Lån opptil 20 000 kroner
 • Rente varierer stort fra 100 % til 300 %, noen ganger mer
 • Nedbetalingstid mellom 1 til 6 måneder

Forbrukslån til egenkapital

Med utgangspunkt i lånevilkårene vil du se at noen forbrukslån egner seg bedre som egenkapital enn andre. Bolig er en god og sikker investering. Mest sannsynlig vil du også oppleve at boligen stiger i verdi med tiden. Velger du et svært dyrt lån for å kunne stille med egenkapital, kan rentene fort spise opp hele verdiøkningen du får på boligen.

Verdien av å eie

Det er allikevel flere faktorer som kan gjøre forbrukslån til en god løsning som egenkapital. Først og fremst må du ta dine nåværende boligkostnader med i beregningen. Om du leier bolig i dag kan det i noen tilfeller faktisk være billigere å betale ned på eget boliglån. Ta med eventuelle ekstrakostnader du får som eier. Det kan for eksempel være at du ikke har husforsikring på boligen du leier. Det bør du derimot ha når du eier.

Om du ser at du bruker mer på leie enn du vil gjøre på boliglånet, sparer du inn de ekstra rentene du betaler. Om beløpet blir tilnærmet likt vil det også være lønnsomt. Når du leier en bolig er det penger du taper. Når du betaler ned på din egen bolig er det en verdiskapning.

Lønnsomt forbrukslån

En annen faktor du må ta stilling til er forventet verdiøkning sammenlignet med lånekostnader. Dette er vanskelig å forutse og vil bare bli ren gjetting fra din side. Du kan allikevel se på historisk vekst på boligmarkedet i området du kjøper bolig. Da kan du lage en sannsynlig verdiøkning på boligen i nedbetalingsperioden for forbrukslånet ditt. Siden du også betaler renter på boliglånet vil også dette ta en del av verdiøkningen.

Lånemetode til egenkapital

Om du har bestemt deg for å ta opp forbrukslån til egenkapital bør du se på de ulike lånemetodene. Det er står forskjell på et forbrukslån med 10 % rente og et mikrolån med 300 % rente. Om mikrolån er det eneste lånet du kan få innvilget, bør du vurdere å spare til egenkapital noen år til. Har du muligheten til å innvilge et forbrukslån med rundt 10–15 % rente ser regnestykket bedre ut.

Sammenligne lån

Når du skal søke om lån er det viktig at du bruker tid på å sammenligne flere lånetilbydere. Rente og andre vilkår kan skille stort mellom de ulike bankene. Ta deg tid til å hente inn flere tilbud og få oversikt på markedet. I denne prosessen kan det lønne seg å benytte en lånemegler. Ved å sende inn søknaden din til en lånemegler sparer du mye tid. Lånemegleren formidler søknaden din videre til sine samarbeidspartnere. Dermed får du flere ulike tilbud i retur. Pass på at du sammenligner den effektive renten, da den tar høyde for alle faktiske kostnader som er knyttet til lånet. Den nominelle renten viser kun renten.

Få mest ut av lånene dine

For å sikre at du får mest mulig ut av verdiøkningen til din nye bolig bør du være streng med deg selv i tiden fremover. Selv om du har en nedbetalingsplan på forbrukslånet ditt kan du vike fra den. Det vil si at du kan betale inn mer, ikke mindre. Ved å betale inn mer når du har mulighet til det vil lånet bli raskere nedbetalt. Det vil gjøre at du betaler mindre i renter og dermed tjener mer på boligen din om den stiger i verdi.

Oppsummering – forbrukslån til egenkapital ved boligkjøp

Det er fullt mulig å ta opp et forbrukslån for å bruke det til egenkapital ved boligkjøp. Vurderingen du må gjøre er om det vil lønne seg. Et forbrukslån er et svært dyrt lån, og det kan fort spise opp eventuell verdiøkning på boligen din.

Forbrukslån uten inntekt

Et forbrukslån kan være en grei måte å tilegne seg litt ekstra penger på. Kanskje står du overfor et prosjekt du vil realisere som oppussing av boligen, en etterlengtet ferie eller å bytte ut vaskemaskinen. Med forbrukslån låner du penger av en lånetilbyder uten å stille med sikkerhet for pengene du låner. Du kan altså disponere pengene slik du vil. Ett av kravene for å få innvilget denne typen lån er at du kan betjene det. Det finnes også muligheter for forbrukslån for deg som ikke har fast inntekt.

Betalingsevne

Om du kan ta opp lån eller ikke avhenger av din betalingsevne. Det første bankene ser på når du søker om lån, er om du kan betale dine månedlige avdrag. Dette gjøres for å unngå mislighold. Enkelte banker er villige til å innvilge forbrukslån selv om du ikke har inntekt.

Når du søker om lån i en bank eller hos annen låneaktør, må du oppgi din brutto årsinntekt. Det vil også bli foretatt en kredittvurdering. Dersom du har inkassosaker når du sender lånesøknaden, får du som oftest automatisk avslag. En kredittvurdering gir lånetilbyder et innblikk i hvordan det står til med din økonomiske situasjon. Dette gjøres for å se hvor stor gjeldsbelastning du tåler, samt å fastsette rentesatsen.

 • Du kan få innvilget lån til forbruk dersom du kan bevise god betalingsevne, selv uten fast inntekt
 • Lav kredittscore gir høyere renter
 • Betalingsanmerkninger gir som oftest automatisk avslag på lånesøknad

Medlåntaker

Skal du søke om forbrukslån uten inntekt, kan det lønne seg å søke med en medlåntaker. Dette forutsetter at medlåntakeren er kredittverdig og uten aktive inkassosaker. Står du uten inntekt og ønsker innvilget forbrukslån, er du som oftest avhengig av å ha en kausjonist med god inntekt. For eksempel kan en partner eller forelder ta denne rollen. Denne personen står da ansvarlig for lånet dersom dette blir misligholdt. Det vil si at dersom du ikke fullfører nedbetalingen, må kausjonisten betale utestående beløp.

Arbeidsledighet og forbrukslån

Det finnes banker som innvilger søknad om forbrukslån de bankene der ute som er villige til å innvilge forbrukslån selv ved arbeidsledighet. Det vil alltid bli foretatt en individuell vurdering av din søknad. De fleste lånetilbydere krever at du har hatt inntektsgivende arbeid å vise til de siste tre årene. Har du derimot vært arbeidsledig over lenger tid, kan det bli vanskelig å få innvilget lån.

 • Banker og finansforetak henter informasjon fra Gjeldsregisteret og Skatteetaten
 • Lang nedbetalingsperiode gir lavere månedlige kostnader, men øker lånets totale beløp

Dersom du allerede har lån og mister jobben, har du flere alternativer. Ta kontakt med din låneaktør og finn en løsning på problemet sammen. Flere banker opererer med betalingsfrie måneder. Dette kan gi deg pusterom i en økonomisk vanskelig periode. Du kan også be om å forlenge din nedbetalingsperiode. Da reduserer du dine månedlige betalinger, men lånets totale kostnader vil øke.

Forbrukslån som selvstendig næringsdrivende

Er du selvstendig næringsdrivende, vil du ofte ikke ha tilgjengelige lønnslipper. Du vil da heller ikke ha registrert fast inntekt som arbeidstaker i firma. Dette betyr derimot ikke at du ikke kan ta opp forbrukslån. I stedet for å levere inn kopi av lønnsslipper, kan du levere kopi av regnskapet i firmaet ditt, samt fjorårets selvangivelse. Det vil gi banken nok informasjon til å ta en vurdering av om du er betalingsdyktig.

Midlertidig arbeidsledig

Å stå uten inntekt er for de fleste en midlertidig situasjon. Derfor finnes det banker som er villige til å låne deg penger likevel. Mange av disse kan også tilby en fleksibel nedbetalingsordning. Slik får du anledning til å komme deg litt ovenpå igjen. Det finnes flere nettbaserte låneaktører som innvilger lån selv om du på lånetidspunktet ikke har tilstrekkelig inntekt. Dette er banker som lever av å utbetale mindre lånebeløp, og er villige til å ta en større risiko enn andre.

 • Ved permisjon eller redusert arbeidstid, kan du få en økonomisk støtteordning fra NAV
 • Økonomiske støtteordninger fra Staten regnes ikke som inntekt, med unntak av uføretrygd

Gjeldsforsikring og forbrukslån

Når du velger å ta opp et forbrukslån, bør du alltid sørge for å ha gjeldsforsikring. Skulle du miste inntektsgivende arbeid, kan denne hjelpe dersom du ikke klarer å overholde dine forpliktelser til banken. Sørg for å vedlikeholde god kommunikasjon med banken du har lånt penger av. Slik kan dere finne en gunstig løsning som fungerer godt for begge parter.

Vær fremtidsrettet

Det er viktig at du er fremtidsrettet når du vurderer å ta opp lån, spesielt om du står midlertidig inntektsfri. Står du mellom to jobber, eller er du akkurat ferdig utdannet? Det kan være mange grunner til at du ikke kan dokumentere fast inntekt. Det er likevel viktig at du aldri setter deg i dypere gjeld enn du klarer å betjene. Målene du setter deg bør være realistiske. Slik unngår du å havne i fremtidige økonomiske problemer.

Hvem tar opp lån uten sikkerhet – og hva bruker de det til?

Det er mange som tar opp lån uten sikkerhet. Fra studenter og lærlinger til pensjonister, aleneforeldre, storfamilier, arbeidssøkere og gründere. Denne typen lån er nemlig veldig fleksibel. Du trenger ikke å dokumentere hva du trenger pengene til. Hva du eier og hvordan du lever er mindre relevant, så lenge banken stoler på at du er en sikker betaler.

Hva er grunnene til å ta opp lån uten sikkerhet?

Selv om dette lånet passer for mange, så passer det ikke for alle. Det er nok av argumenter for og imot i forhold til å gå for akkurat denne type lån. Noe som er en ulempe for noen, kan også være en stor fordel for deg. Å låne uten sikkerhet kan derfor være både positivt og negativt.

Her er noen av de største grunnene til at mange tar opp lån uten sikkerhet.

Ikke alle har eiendeler å bruke som sikkerhet

Hvis du skal søke om lån med sikkerhet, må du ha noe å legge på bordet i utgangspunktet. Sikkerhet innebærer nemlig at banken kan selge dette om du ikke kan betale tilbake på lånet.

Når det gjelder store lån kan sikkerhet for eksempel være en bil eller en båt. Noen bruker til og med huset eller leiligheten som sikkerhet hvis det er nødvendig. Men også mindre eiendeler kan benyttes, om de er verdt nok. Dette kan være alt fra møbler til smykker til sykler eller klokker.

Nå er det ikke alle som eier noe som er verdifullt nok for banken. Det å eie sitt eget hjem kommer senere i livet for mange av oss. Det er heller ikke uvanlig å leie hele livet, enten fordi man ikke har muligheten til å få innvilget et boliglån, eller rett og slett fordi man ikke ønsker det.

Det er en risiko å stille med sikkerhet

Selv om du eier noe banken vil akseptere i pant, betyr ikke det at du ønsker å stille med dette som sikkerhet. Ingen tar opp et lån uten å regne med at de vil klare å betale det tilbake. Men du vet aldri om du er uheldig. Og da er det veldig bittert om banken tar fra deg noe du har bruk for eller er glad i.

Nå har også lån uten sikkerhet sin egen risiko. For eksempel er rentene og gebyrene ofte høyere på disse lånene, fordi at banken ikke skal gå med tap om du sliter med nedbetalingen. Dermed kan du også ende opp med å betale mye mer enn du lånte i lengden. Men det kan føles mer overkommelig enn å bli fratatt hjemmet ditt eller bilen din.

Hva brukes som oftest lån uten sikkerhet til?

Det finnes like mange årsaker til hvorfor man ønsker å ta opp lån som det finnes type låntakere. Det er likevel en del situasjoner som går igjen.

Lån uten sikkerhet til store, uforutsette utgifter

Store utgifter kan komme som lyn fra blå himmel. Kanskje blir du, et familiemedlem eller et kjæledyr utsatt for sykdom eller skade? Kanskje bilen eller hjemmet ditt blir utsatt for noe som forsikringen ikke dekker? Dessuten er det ofte en stor egenandel du må ut med selv om du er forsikret. Om inntekten og utgiftene dine allerede går opp i opp kan det skape problemer.

I situasjoner som dette kan du trenge en stor sum penger raskt. Er det veldig kritisk der og da, er det bedre å heller kunne betale litt ned på utgiften hver måned i etterkant. Da kan et lån uten sikkerhet være akkurat det som redder dagen.

Lån uten sikkerhet til store, planlagte utgifter

Noen store utgifter har man planlagt i god tid. Dette kan for eksempel være bryllup, store ferier, ny bil, oppussing eller kostbar elektronikk. Da har man kanskje også hatt muligheten til å spare litt en stund. Sparing kan likevel ta lang tid, og ikke alle har nok til overs for dette på jevnlig basis.

Visse ting får man kjøpt på nedbetaling, så lenge forhandleren godkjenner deg som betaler, men det er det ingen garanti for. Tar du opp et lån uten sikkerhet kan du se på det som at du sparer i etterkant av kjøpet, men dog med høyere renter enn ellers.

Lån uten sikkerhet når du har mistet inntekten midlertidig

Det er ikke uvanlig å miste hele eller deler av inntekten sin på kort varsel. For noen som jobber frilans, eller gjennom vikarbyråer, kan hverdagen være usikker. Selv om du er fast ansatt kan du miste jobben eller gå ned i stillingsprosent en dag. Bedrifter må stadig gjøre nedskjæringer eller slå seg selv konkurs.

Heldigvis har vi et godt system her i landet for personer som mister inntekt. Men det er langt ifra perfekt. Det kan ta tid å få søknader behandlet i systemet. Det er heller ikke alle utgifter som dekkes av det offentlige når uhellet er ute.

Et lån uten sikkerhet skal aldri være en langsiktig erstatning for lønn. Da får du raskt problemer når lånet er brukt opp. Men i kortere perioder kan det være gull verdt. Da kan du dekke de faste utgiftene dine inntil du får en ny, stabil inntekt.

Risikabel bruk av lån uten sikkerhet

Dessverre tar mange også opp lån uten sikkerhet til mindre konstruktive formål. Noen ønsker seg bare litt ekstra luksus i en periode, som de ikke ellers har råd til. Noen velger å ta opp lån for å shoppe og spise mye på restaurant. Dette er selvfølgelig helt opp til deg, men anbefales ikke med mindre du vil tjene nok i fremtiden til å betale gjelden.

Noen forsøker å få et lån uten sikkerhet til å tjene mer penger. Dette kan for eksempel innebære at man kjøper og selger aksjer. Vet du hva du driver med, kan det være mye penger å hente her, men det er ikke et valg du bør ta lett på.

Andre igjen bruker et lån uten sikkerhet til pengespill på nettkasinoer. Dette er enda mer risikabelt enn å ta opp lån for å bruke pengene på aksjemarkedet. Mange blir rike på store gevinster, men flere mister mer enn de vinner. Du bør kun spille med penger du har råd til å miste, og igjen, vite hva du driver med.

Valget er ditt med lån uten sikkerhet

Ingen andre enn deg bestemmer hva du skal bruke ditt lån uten sikkerhet til. Men du bør allikevel sette noen begrensninger for deg selv.

Vil du ha pengene til noe kortsiktig og risikabelt? Vet du ikke når du får inn mer penger enn du har nå? Da bør du tenke deg om to ganger.

Vil du derimot investere et lån uten sikkerhet i noe du har bruk for, som vil gi verdiøkning og som vil glede deg lenge etter at lånet er tilbakebetalt? Da kan det være lånet for deg.

Hvorfor er renten på forbrukslån så høy?

Når du tar opp et lån må du regne med å betale renter. Renter er en ekstra avgift du må betale i tillegg til lånesummen du får innvilget. Utlåner tjener penger på å låne deg en gitt sum som du har behov for, samtidig som utlåneren bærer risikoen. Rentene er en gitt sum i prosent av ditt totale lånebeløp.

Risiko for utlåner

Renten du får på et lån gjenspeiler risikoen for utlåner. Er det lav risiko for banken blir renten lavere enn hvis det er høy risiko. Når risikoen er høy for utlåner må utlåner ta ekstra betalt for i form av høyere renter, som med et forbrukslån.

Boliglån

Med f.eks et boliglån tar utlåner pant i boligen din og er dermed sikret å få tilbake pengene sine om du ikke klarer å betale tilbake lånet ditt. Banken kan faktisk tvangsselge huset ditt om du missligholder dine bankforpliktelser, Dette er lån med lav risiko. Dermed er renten også lavere enn ved andre lån.

Billån

Et billån har en høyere risiko enn et boliglån. Hus vil som regel stige i verdi, mens en bil synker i verdi. Et billån vil derfor også gi en høyere rente enn et boliglån. Derimot har et billån en lavere risiko enn et forbrukslån, nettopp fordi utlåner vil ha pant i bilen. Utlåner har dermed pant i noe av verdi, istedenfor ingenting.

Forbrukslån

Med et forbrukslån får du et lån fra en utlåner uten at du behøver å stille med sikkerhet i egne eiendeler slik som du må ved lån til bolig. En annen fordel med forbrukslån er at du ikke er avhengig av å stille med noen form for egenkapital. Med et forbrukslån får du innvilget et lån kun basert på inntekten din. Derfor må du også regne med høyere renter på et forbrukslån, da banken ikke har noen sikkerhet for å få tilbake pengene sine.

Renter på forbrukslån

Siden et forbrukslån er et lån uten sikkerhet tar utlåner en høyere risiko ved å låne penger til deg enn når du låner penger av en utlåner som tar sikkerhet i pant, i en eiendel med verdi. Når du tar opp et forbrukslån vil utlåner også ta med i vurderingen hvor solid økonomien din er. Dette vil ha betydning for renten du får på forbrukslånet ditt. I tillegg er som regel et forbrukslån et lån med kortere nedbetalingstid enn for eksempel et boliglån. Ved et boliglån er det som regel lang nedbetalingstid, noe som gjøre at selv med lave renter, vil et boliglån være som butikk å regne for banken. Med et forbrukslån som har kortere nedbetalingstid tjener banken fortsatt penger på å låne deg pengene fordi renten er høyere. Effektiv rente på et forbrukslån ligger som regel på 12 til 25 %. I enkelte tilfeller kan renten faktisk ligge opp mot 30 %.

Når bør man ha et forbrukslån?

Du bruker ikke et forbrukslån for å kjøpe deg bolig, men i blant kan det være greit med ekstra penger til rådighet. Skal du pusse opp, reise på ferie eller kjøpe nye møbler? Da er det greit å kunne ha et forbrukslån med en kort og grei nedbetalingsperiode. Det vil ikke bli stilt krav om verken sikkerhet eller hva du skal bruke pengene til. Pengene blir overført til din konto hvor du kan disponere de som du måtte ønske. Du kan også innfri, betale tilbake lånet, akkurat når du måtte ønske. Et forbrukslån kan være godt å ha i en vanskelig situasjon når pengene ikke strekker til, eller hvis det er noe du virkelig ønsker deg. Husk at forbrukslån skal også tilbakebetales, så ikke sett deg i dypere gjeld enn hva du kan mestre.

Hvorfor får jeg ikke forbrukslån?

Per i dag har nordmenn totalt sett over 175,8 milliarder i usikret gjeld, altså forbrukslån og kredittkortgjeld. Dette er en svimlende sum, og frem til 2019 hadde tallet økt kraftig. Derfor har reglene for utlån av forbrukslån blitt strammet inn. Og gjeldsregisteret ble lansert for å gi banker og privatpersoner oversikt over usikker gjeld. Siden dette ble innført har det blitt vanskeligere å få innvilget søknaden om forbrukslån.

Nye regler for utlån av forbrukslån

De nye reglene går i hovedsak ut på hvor mye en bank kan låne ut og hva som regnes som gjeld. En hovedregler når det kommer til lån er at du ikke kan ha mer gjeld enn fem ganger din årlige inntekt. Med de nye reguleringene blir også ubrukt kreditt regnet som gjeld. Dette har ført til at flere har fått økt sin gjeldsgrad, uten å ha tatt opp mer gjeld.

Har du flere kredittkort med høye rammer er første bud å redusere disse. Dette reduserer din totale gjeldsgrad og øker sjansen for lån. Har du ikke behov for kreditten kan du også velge å avslutte. Dette er en enkel måte du kan redusere din totale gjeld. For å kunne avslutte en konto må kortet stå i null. Ønsker du å redusere kan du ikke skylde mer enn beløpet du ønsker å redusere til.

Aldersgrense og inntektskrav

For å kunne ta opp lån må du være minst 18 år. Flere banker har derimot en høyere aldersgrense for lån uten sikkerhet. Noen banker har en aldersgrense på 21 år, mens andre igjen på 25 år. Her er det med andre ord store variasjoner. Dette kan føre til at én bank gir avslag mens en annen bank innvilger søknaden. Er du usikker, kan du sjekke med en låneportal, her får du oversikt over hvilken aldersgrense de ulike bankene har.

Det er også krav om årlig inntekt for å innvilge lån uten sikkerhet. Hvor høyt kravet er avhenger av hvilken bank du søker hos. Og hvor mye du søker om. For å få innvilget et lån på 500 000 kroner må du ha minst 100 000 kroner i inntekt. Flere banker har derimot et høyere inntektskrav, på både 150 000 og 200 000 kroner.

Betalingsanmerkning eller inkasso

Har du misligholdt en betalingsavtale, fått betalingsanmerkning eller har pågående inkasso vil du ikke få innvilget søknad om lån. Er du usikker på om dette er tilfelle, kan du kredittsjekke deg selv på forhånd. Bankene gjennomfører alltid en kredittsjekk når du søker om lån og får samme informasjon som deg.

Trenger du forbrukslån? 5 tips før du søker

Dette bør du lese hvis du trenger et forbrukslån. Usikrede lån og kreditter kan nemlig bli temmelig dyre hvis du velger feil. Her får du tips og råd som øker lånesjansene, som kan gi deg bedre rentebetingelser, og som hjelper deg å unngå de vanligste tabbene.

Fordeler og ulemper med forbrukslån

Før vi ser på tipsene skal vi forklare hva et forbrukslån er, og hvilke fordeler og ulemper det er med disse lånene. Et forbrukslån er det samme som et blankolån, det vil si at du kan bruke pengene til hva som helst så lenge formålet er lovlig. Bankene krever ikke sikkerhet for lånet, du kan låne alle slags summer mellom noen få tusen kroner og en halv million, og det finnes en ganske stort utvalg av banker å velge blant.

En av de største fordelene er at også de som ikke kan stille med pantesikkerhet har muligheten til å få finansiering. Et forbrukslån kan også bli ganske mye billigere enn andre typer usikret kreditt, for eksempel avbetalingskjøp og kredittkort.

Ulempen er først og fremst det at rentene kan også bli høye. Rentebetingelsene kommer an på hvor du låner, hvor mye du låner, og hvor kredittverdig du er.

Tips 1 – Finne billigste forbrukslån

De billigste forbrukslånene har effektive renter ned mot 6% – 7%. Dette er betingelser som forutsetter at lånesummen er stor nok, samtidig som kredittscoren din er høy. Banker som Santander, Bank Norwegian, Easybank og omtrent 25 andre fastsetter rentebetingelsene på dette viset. Et dyrt lån hos de samme bankene kan få effektive renter som er på over 20%, men da er lånesummen lav og søkeren har lav kredittscore.

Dette bør du gjøre når du skal finne det billigste alternativet:

 1. Skaff oversikt over alle banker som tilbyr forbrukslån på den størrelsen du trenger.
 2. Send like søknader til så mange av bankene som mulig (lik lånesum og lik nedbetalingstid).
 3. Motta svarene innen et døgn og sammenlign de effektive rentene du tilbys.
 4. Velg lånet ned laveste effektive rente/laveste totalkostnad.

Tips 2 – Unngå små og dyre forbrukslån

Hvis lånesummen du trenger er begrenset, og spesielt hvis du trenger mindre enn 30 000 kroner, er det om å gjøre å ikke gå i den dyreste fella. Den finner du nemlig hos et lite antall banker som kun tilbyr slike lånesummer. Kostnadene på disse lånene kan bli skyhøye dersom du ikke betaler tilbake raskt nok. Det er ikke uvanlig at de effektive rentene kommer opp i flere hundre prosent.

Grunnen til de høye effektive rentene er primært det at renter alltid oppgis på årsbasis, selv om lånesummen er lav. Du vil for eksempel kunne ha en nedbetalingstid på kun 2-3 måneder om du låner 5000 – 6000 kroner. Lånekostnadene kan da bli 1500 – 2000 kroner. Summen tåler du kanskje, men målt i prosent er dette dyrt.

Tenk på dette:

 • Hvis summen du trenger er på kun noen få tusenlapper bør du vurdere om du har andre alternativer enn å låne i bank, for eksempel forskudd på lønn.
 • Hvis du først skal låne småsummer bør du søke også hos de bankene som tilbyr store forbrukslån. Minste lånesum hos enkelte av disse er så lav som 5 000 eller 10 000 kroner.
 • Du bør ikke ha flere slike små forbrukslån på samme tid. Vurder å samle gammel gjeld i et nytt lån, siden rentene da sannsynligvis blir en god del lavere.

Tips 3 – Gjør deg mer attraktiv for bankene

Det siste punktet i forrige avsnitt berører en av faktorene bankene ser på når de skal vurdere søknaden din. Har du mange smålån og kreditter fra før vil banken få et inntrykk av at økonomien din er rotete og lite fornuftig. Samle heller gjeld dersom det er fornuftig. Pass også på å ikke ha mye usikret gjeld, spesielt fra dyre kredittkort og avbetalingskjøp.

Det er også viktig å ikke har gjeld som går til inkasso. Slike saker medfører ofte at det gis avslag på søknader om forbrukslån og annen finansiering.

Husk også at bankene anser det som sikrere når to låner sammen (medlåner). Hvis det forbrukslånet du trenger nå skal brukes av deg og partneren din sammen, bør dere også vurdere å ta opp lånet sammen.

Tips 4 – Unngå lang nedbetalingstid på forbrukslån og kreditter

Forbruksgjeld er nesten alltid dyrere enn sikrede lån til for eksempel bil eller bolig. Derfor bør du alltid sørge for at forbrukslånene eller kredittene dine gjøres opp så raskt som mulig. Dette kan vi illustrere med et eksempel som viser totalkostnadene på et stort forbrukslån som tilbakebetales over enten få eller mange terminer.

 • Lånesum – 300 000 kroner.
 • Nominelle renter – 10%.
 • Etableringsgebyr – 950 kroner.
 • Termingebyr – 45 kroner.

Dette blir kostnadene når nedbetalingstiden er 1 eller 5 år:

 • Hvis nedbetalingstiden er 12 terminer (1 år) blir totalkostnadene cirka 17 950 kroner.
 • Hvis nedbetalingstiden er 60 terminer (5 år) blir totalkostnadene cirka 86 000 kroner.

Avdragene blir selvsagt høyere når nedbetalingstiden er kort, så spørsmålet blir hvor store avdrag du faktisk klarer å betale.

Vurder dette:

 • Velg så kort nedbetalingstid som mulig, men vær samtidig sikker på at du klarer avdragene.
 • Øk størrelsen på avdragene senere dersom du ser du får råd til det.
 • Hvis du får ekstra god råd en periode, betal ekstra ned å lånet.
 • Be alltid om at nedbetalingstiden reduseres dersom du betaler ekstra avdrag (unngå at ekstra avdrag gir deg lavere avdrag fremover).

Tips 5 – Vær på jakt etter bedre renter på forbrukslånet

Ikke slå deg til ro ned de rentebetingelsene du fikk, selv om du brukte tid på å lete deg frem til det billigste alternativet. Hvis du tok opp et stort forbrukslån med relativ lang nedbetalingstid er det gode muligheter for at du senere vil finne en billigere løsning. Dette spesielt dersom du brukte lånet til å refinansiere (samle) annen gjeld.

Det kan godt hende at kredittscoren din forbedres ettersom månedene går. Dermed vil lånemulighetene forbedres, og du kan forvente noe lavere renter på nye lån. Konkurranse mellom bankene, eller en generell rentenedgang kan også gjøre at et lån i dag blir billigere enn hva et tilsvarende lån kostet i fjor.

Vurder dette:

 1. Sjekk regelmessig hvilke betingelser du kan få dersom du refinansierer lånet ditt i dag.
 2. Bytt bank når det lønner seg, eller spør din nåværende bank er villige til å matche et eventuelt nytt og bedre tilbud fra en konkurrent.